Predstavljanje rada na znanstvenom skupu ICMV 2018

Na međunarodnom znanstvenom skupu 2018 The 11th International Conference on Machine Vision (ICMV 2018) sudjelovali su članovi projekta Miran Pobar i Marina Ivašić-Kos, gdje su predstavili rad “Detection of the leading player in handball scenes using Mask R-CNN and STIPS”. Skup je održan 1.-3. 11. u Minhenu, Njemačka