Sudjelovanje na znanstvenom skupu CSCI-ISPC 2018

Članovi projekta Matija Burić i Marina Ivašić-Kos sudjelovali na znanstvenom skupu The 2018 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence, održanom u Las Vegasu 13.-15. prosinca 2018. godine. Predstavili su rad “Ball Detection using Yolo and Mask R-CNN”, čiji su koautori Matija Burić, Miran Pobar i Marina Ivašić-Kos.