O projektu

HRZZ Istraživački projekt (IP-06-2016)

Voditelj projekta (PI): doc. dr.sc. Marina Ivašić-Kos
Ustanova na kojoj će se provoditi projekt: Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
Trajanje projekta:  48 mjeseci

Sažetak:

Multimedijalni materijali poput digitalnih slika i videa postale su važan medij za pohranu i razmjenu informacija. U domeni sporta stvara se velik broj multimedijalnih materijala s različitih takmičenja, utakmica ili priprema te postoji velik interes za njihovom analizom kako kod profesionalnih sportaša i trenera tako i kod amaterskih sportaša, djece, rekreativaca, novinara i drugih zainteresiranih.

Analiza pojedinih akcija u sportu kao što su npr. okret kod plivanja ili korak kod trčanja važna je za sportaše i trenere jer omogućuje praćenje točnosti izvođenja vježbi, unaprjeđenje njihove izvedbe, pripremu strategije te praćenje napretka. Analiza akcija korisna je i onima koji se tek upoznavaju sa novim vježbama kao i nastavnicima tjelesne kulture i fizioterapeutima gdje je nakon početne demonstracije izvođenja vježbe i vježbanja koje nadgleda trener ili fizioterapeut ključno nastaviti pravilno samostalno izvoditi vježbe. Za višu razinu analize koja omogućuje tumačenje više slijednih akcija kao što je serviranje u tenisu, izvođenje auta u nogometu ili dodavanje u rukometu i njihovo povezivanje u smislenu aktivnost potrebno je znanje iz domene toga sporta.

U profesionalnom sportu analiza multimedijalnih materijala danas postaje neophodna ali još se uvijek vrši uglavnom ručnim označavanjem pojedinih akcija. Razvoj postupaka za automatsko raspoznavanje akcija i aktivnosti sportaša u multimedijalnim materijalima omogućio bi učinkovitiju analizu i širu dostupnost takvih rješenja svima koji se žele baviti sportom.

Predlaže se istraživanje u kojem bi se razvili postupci za detekciju i označavanje individualnih akcija iz domene sporta u multimedijalnom sadržaju. Polazna točka za detekciju akcija bit će postupci temeljeni na strojnom učenju i značajkama koje opisuju prostorno-vremensku dimenziju multimedijalnog sadržaja. Za automatsko povezivanje i interpretaciju slijednih akcija u složenije individualne aktivnosti razvit će se model temeljen na znanju o domeni sporta koja ima dobro definirana pravila, poznatu strukuru i kontekst te postoje jasne uloge sportaša i ostalih sudionika. Za modeliranje neizrazitog znanja o domeni i vremenskih odnosa definirat će se shema za predstavljanje znanja temeljena na teoriji vremenskih i neizrazitih Petrijevih mreža ili sličan formalizam. Zbog specifičnosti svakoga sporta, u istraživanju će se razmatrati individualne akcije iz odabranih sportova, no pri tome će se imati u vidu mogućnost primjene postupaka i na druge sportove. Rezultat projekta bit će modeli za automastko raspoznavanje individualnih akcija i aktivnosti te metrika usporedbe izvedbe akcije sa referentnom izvedbom te akcije. Razvijen prototip koristit će se za razvoj sustava koji će sportašima, trenerima, fizioterapeutima i drugima omogućiti praćenje izvođenja vježbi, unaprijeđenje izvedbe, praćenje napretka, prikupljanje statističkih podataka za analizu sportskog događaja i slično.